Joan Benet Puig

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 23
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Josepa
Nom fills -
Any naixement 1916
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Subirats
Lloc de residència La Brua, 29
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones