Joan Batet Calaf

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 25
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Bartomeu i Carme
Nom fills -
Any naixement 1914
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Masllorenç
Lloc de residència Esgllésia, 8
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Ingressa a la presó de Tarragona procedent del Regiment Mixt de Enginyers núm. 6 de Sant Sebastià (Guipuscoa)
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones