Joan Almirall Batlle

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 21
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Maria
Nom fills -
Any naixement 1918
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Gelida
Lloc de residència Passeig can Tunez, 84 baixos
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones