Joan Alemany Roig

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 28
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Isidre i Carme
Nom fills -
Any naixement 1910
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilafranca del Penedès
Lloc de residència Ferrers, 22
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones