Jaume Vendrell Bruna

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 58
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Jaume i Antònia
Nom fills 3
Any naixement 1881
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Subirats
Lloc de residència Nou, 19 Sant Pau de Ordal
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones