Jaume Saumell Soler

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 21
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Jaume i Maria
Nom fills -
Any naixement 1918
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement El Pla del Penedès
Lloc de residència Plaça, 5
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic
Anotacions

 

Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones