Jaume Romeu Casañas

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 40
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pere i Ros
Nom fills -
Any naixement 1899
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilanova i la Geltrú
Lloc de residència Santa Magdalena, 6
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones