Jaume Recasens Rius

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 38
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Trinitat Pardo Figueras
Nom pares Ramon i Rosa
Nom fills 1
Any naixement 1901
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement El Vendrell
Lloc de residència Calvo Sotelo, 8
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones