Jaume Pujol Ardit

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 29
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Llorenç i Magdalena
Nom fills 1
Any naixement 1910
Província de naixement Girona
Municipi de naixement -
Lloc de residència Jacint Verdaguer, 47
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones