Jaume Esteve Tubella

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 23
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement -
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Sadurní d'Anoia
Lloc de residència Ca l'Agutzil
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions
Altres Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones