Jaume Barril Mateu

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 57
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Antoni i Margarida
Nom fills 2
Any naixement 1882
Província de naixement Lleida
Municipi de naixement Artesa de Segre
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones