Jaume Bages Cañadell

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 41
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Antoni i Catalina
Nom fills 2
Any naixement 1898
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Torrelles de Foix
Lloc de residència Plaça Major, 2
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones