Isidre Vidal Rovirosa

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom Rebest
Edat 62
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Carme Gené Rion
Nom pares Antoni i Agnés
Nom fills -
Any naixement 1877
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Calafell
Lloc de residència c/ de l'Església, 2
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones