Isidre Casals Rovira

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 37
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Rosa Verdura
Nom pares Pau i Maria
Nom fills 2
Any naixement 1902
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Llorenç del Penedès
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones