Isidre Arnal Rosell

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 23
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Salvador i Rosa
Nom fills -
Any naixement 1916
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sitges
Lloc de residència Consell de Cent, 463
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions 20-03-1953: ingresa a la presó Model de Barcelona procedent de llibertat, per escàndol públic.; 21-03-1953: llibertat.
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones