Guillem Far Boleda

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 28
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Guillem i Emília
Nom fills 2
Any naixement 1911
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Barcelona
Lloc de residència Avda. General Sanjurjo, 13
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones