Gaspar Ribas Pié

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 55
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Dolors Busquets Garriga
Nom pares Ramon i Rosa
Nom fills 3
Any naixement -
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Masllorenç
Lloc de residència Roser, 21
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones