Francisco Merino Difes

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 19
Ofici -
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement -
Província de naixement Guadalajara
Municipi de naixement Guadalajara
Lloc de residència Guadalajara
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca -
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones