Francisco García Guillén

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 32
Ofici -
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares -
Nom fills -
Any naixement -
Província de naixement Alacant558537
Municipi de naixement Garga
Lloc de residència -
Païs -
Comunitat autònoma
Provincia -
Comarca -
Municipi -
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions
Altres Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones