Francesca Plana Nin

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 24
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Miquel Silvestre Royo
Nom pares Francesc i Dolors
Nom fills -
Any naixement 1915
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Sant Vicenç de Calders
Lloc de residència Sant Sebastià, 16
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones