Francesc Tubella Rosell

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 63
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Jaume i Dolors
Nom fills 2
Any naixement 1877
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Sadurní d'Anoia
Lloc de residència Anselm Clavé, 2 baixos
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic
Anotacions Filiació: UR
Altres Repressió, Arxius, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones