Francesc Torné Marcet

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 43
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Jaume i Trinitat
Nom fills 3
Any naixement 1896
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Sadurní d'Anoia
Lloc de residència Can Creixell
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones