Francesc Surià Casanovas

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 46
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Lluïsa
Nom fills 3
Any naixement 1884
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement El Pla del Penedès
Lloc de residència Generalísimo, s/n
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones