Francesc Siller Moreno

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 33
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Felicià i Joana
Nom fills 3
Any naixement 1906
Província de naixement Murcia
Municipi de naixement Cartagena
Lloc de residència Vinyet, 1
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions

UGT

PS

Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones