Francesc Saez Carreño

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 33
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Tomàs i Maria
Nom fills 2
Any naixement 1907
Província de naixement Murcia
Municipi de naixement Zarcilla de Ramos (pedania de Lorca)
Lloc de residència Doctor Escaiola, 2, 2ª
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones