Francesc Puig Ferret

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 37
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pau i Engràcia
Nom fills 2
Any naixement 1902
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Pere de Ribes
Lloc de residència Puigmoltó, 7
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions Alferes artilleria
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones