Francesc Ibáñez Estévez

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 26
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pascual i Sara
Nom fills 1
Any naixement 1914
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilanova i la Geltrú
Lloc de residència Cortinas, 18
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones