Francesc Gatell Quer

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 35
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Baudili i Josepa
Nom fills 1
Any naixement 1894
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Santa Margarida i els Monjos
Lloc de residència Carretera, 36
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones