Francesc Bruna Monter

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 15
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Manuel i Maria
Nom fills -
Any naixement 1924
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilanova i la Geltrú
Lloc de residència Navarra, 42
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones