Francesc Arbós Jané

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 57
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Joaquima Ciuró Fornells
Nom pares Josep i Rosa
Nom fills 1
Any naixement -
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement El Vendrell
Lloc de residència Nou, 82
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones