Francesc Albareda Soler

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 42
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Dolors
Nom fills 2
Any naixement 1897
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Pere de Ribes
Lloc de residència -
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones