Ferran Vidal Xufré

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 39
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Jaume i Gertrudis
Nom fills -
Any naixement 1900
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilanova i la Geltrú
Lloc de residència Àngel Guimerà, 80
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones