Ferran Polo Alegre

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 25
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan i Antònia
Nom fills -
Any naixement 1920
Província de naixement Lleida
Municipi de naixement Lleida
Lloc de residència Àngel Guimerà, 31
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones