Felicià Galimany Grimau

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 29
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Antoni i Dolors
Nom fills -
Any naixement 1913
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Torrelles de Foix
Lloc de residència Pere Puig, 11, 2on
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones