Eugeni Mestre Pagès

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 26
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pere i Montserrat
Nom fills -
Any naixement 1913
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement La Bisbal del Penedès
Lloc de residència c/ Manso, 3
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones