Esteve Pascual Tort

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 43
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Miquel i Rosa
Nom fills 3
Any naixement 1896
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Pere de Ribes
Lloc de residència Consell de Cent, 90
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones