Ernest Bruna Francolí

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 31
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Antoni i Balbina
Nom fills 2
Any naixement 1908
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Les Cabanyes
Lloc de residència Sant Josep, 9
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Delegat de la Generalitat de Farratges
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones