Enric Busquets Pujol

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 21
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Joan i Raimona
Nom fills -
Any naixement 1917
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Sant Quintí de Mediona
Lloc de residència Passeig Wilson, 5
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones