Enric Bonell Via

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom Cal Conde
Edat 22
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pere i Matilde
Nom fills -
Any naixement 1917
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Les Cabanyes
Lloc de residència Carrer núm. 10
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions Ofici: Xofer
Altres Repressió, Arxius, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones