Emili Mas Romagosa

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 64
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Jordi i Maria
Nom fills 5
Any naixement 1875
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement El Pla del Penedès
Lloc de residència Baix, 8 baixos
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones