Domingo Riba Martí

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 37
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Agustí i Felisa
Nom fills 1
Any naixement 1902
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilafranca del Penedès
Lloc de residència 18 de juliol, 23
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones