Domènech Izquierdo Pérez

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 43
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Pere i Anna Maria
Nom fills -
Any naixement 1891
Província de naixement Murcia
Municipi de naixement Fuente Alamo
Lloc de residència Ferrers, 40 1er
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions CNT
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones