Dídac Delgado Carrizo

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 41
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Bonifaci i Dolors
Nom fills 2
Any naixement 1898
Província de naixement Jaén
Municipi de naixement La Carolina
Lloc de residència Major, 20
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones