Delfina Cornellà Gené

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 45
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Herbert Ventosa Mañé
Nom pares Josep i Anna
Nom fills -
Any naixement 1894
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement La Bisbal del Penedès
Lloc de residència c/ Colon, 36
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones