Daniel Sardà Cañellas

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 51
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Ramon i Teresa
Nom fills -
Any naixement 1888
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilanova i la Geltrú
Lloc de residència Ventura Plasa, 58
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones