Cristòfor Rovira Raventós

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 49
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Ramon i Àngela
Nom fills 3
Any naixement 1889
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement La Granada
Lloc de residència Plaça de la Font, 11
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones