Cristòfor Capellades Casanoves

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 47
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Josep i Encarnació
Nom fills 5
Any naixement 1892
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Santa Fe
Lloc de residència Riera, 5 baixos
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones