Casimir Ferré Guixens

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 42
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Maria Solé Palau
Nom pares Joan i Àngels
Nom fills 4
Any naixement 1897
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Banyeres del Penedès
Lloc de residència carretera, s/n
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones