Carme Vives Vidal

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom Pau Àngel
Edat 41
Ofici
Estat Civil -
Conjugue Pau Urgell Cuatrecases (d)
Nom pares Joan i Remei
Nom fills -
Any naixement 1898
Província de naixement Tarragona
Municipi de naixement Bellvei del Penedès
Lloc de residència c/ Dues Províncies, 36 (Casetes de la Gornal)
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Arxius

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones