Carles Ventosa Margalef

Dades bàsiques

Dades bàsiques
Renom -
Edat 21
Ofici
Estat Civil -
Conjugue -
Nom pares Daniel i Josepa
Nom fills -
Any naixement 1918
Província de naixement Barcelona
Municipi de naixement Vilanova i la Geltrú
Lloc de residència Lleida, 8
Païs
Comunitat autònoma
Provincia
Comarca
Municipi
Filiació política -
Filiació sindical -
Càrrec públic -
Anotacions -
Altres Repressió, Víctimes

Si vols veure la fitxa de la persona completa, registra’t a la nostra pàgina web

Cercador Persones